back to top

OGLAS – izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Dragićina

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina, (“Službeni list SR BIH“, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90 i “Službeni list R BIH“, 4/93 i 13/94 i Službene novine FBiH broj:61/22) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 92/16), sukladno članku 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98,48/99 i 61/22), Povjerenstvo za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Dragićina, imenovano rješenjem Općinskog vijeća Grude broj: 01-31-2461/22 od 4. studnoga 2022. objavljuje slijedeći

O G L A S
izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Dragićina

U općini Grude, dana 20. 05. 2024. godine započet će izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama u katastarskoj općini Dragićina.
Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama obavlja Povjerenstvo za izlaganje podataka imenovano od Općinskog vijeća općine Grude.

Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u naznačeno vrijeme dođe u radne prostorije Povjerenstva i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravnim interesima na nekretninama.

Obavještavaju se sve osobe koje polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Dragićina da su dužni u označeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i dati potrebne podatke o nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Dragićina, dužne su da se same jave Povjerenstvu i da sa sobom donesu sve pisane isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Građani trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, a predstavnici pravnih osoba ovlaštenje za zastupanje i ID broj pravne osobe.

Maloljetne osobe trebaju ponijeti Izvadak iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građanina.

Izlaganje će se obavljati svakim radnim danom od 8:30 do 13:00 u radnoj prostoriji Povjerenstva koja se nalazi u zgradi Općine Grude, Ulica fra Gabre Grubišića 4. (nove prostorije Općinskog vijeća Grude).

Broj: 05-30-748/24                                         Povjerenstvo za izlaganje podataka
U Grudama, 3. svibnja 2024.

 

grude.info

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO