back to top

Održana sedma sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije je usvojila Prijedlog Zakona o lovstvu Hercegbosanske županije koji je upućen u skupštinsku proceduru, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije. Također je usvojena Odluka o namjeni sredstava ostvarenih od zakupa, promjene namjene, zamjene i koncesije poljoprivrednog zemljišta, također upućena u daljnju skupštinsku proceduru.

 

Vlada Hercegbosanske županije je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekata iz Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama – vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2024. godinu, u iznosu od 700 000 KM.

 

1. Općina Tomislavgrad – Projekt infrastrukture u naselju Bobara 276.448,51 KM

2. Općina B. Grahovo – Rekonstrukcija distributivne mreže sustava vodoopskrbe Bos. Grahovo – LOT 2 13.203,63 KM

3. Grad Livno – Izgradnja vodoopskrbne mreže Guber 315.175,54 KM

4. Općina Kupres – Zamjena dotrajalih cijevi i ugradnja vodomjera na relaciji od izvorišta Šadinac i Hajdarevac do ulaza u grad 51.483,78 KM

5. Općina Drvar – Rekonstrukcija vodovodne mreže u Drvaru – dio distribucijske vodovodne mreže od rezervoara (kroz glavnu ulicu) do semafora – KRAK 1 – završna faza 20.575,60 KM

 

Primljeno je k znanju Izvješće o statusu odobrenih projekata odnosno implementaciji sredstava namijenjenih za financiranje / sufinanciranje lokalne cestovne infrastrukture na području Hercegbosanske županije, kao i Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2023. godinu koje je upućeno u daljnju skupštinsku proceduru. Osim toga, usvojena je Odluka o izgradnji solarne elektrane u općini Glamoč i Bosansko Grahovo, Odluka o Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2025.-2027. godine te Nacrt Programa javnih investicija Hercegbosanske županije 2025-2027. godine.

 

Na današnjoj sjednici Vlade odobrena su financijska sredstva za Službu zaštite i spašavanja, provedbu obuke i polaganja ispita u vatrogastvu, te financijsku podršku vatrogasnim postrojbama Hercegbosanske županije. Također, odobrena su sredstva za podršku Zakladi Linnovate iz Livna, KUD-u u Drvaru i Moto-klubu „Grizzly“ Drvar, kao i za troškove organizacije izložbe “Glamoč i tajne kovane vjekovima”.

 

Današnjom Odlukom Vlade Hercegbosanske županije imenovana je dr. Ivanka Živković ravnateljicom Doma zdravlja Tomislavgrad.

 

Izvor: ( livnovine.com / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO