Održana 18. sjednica Vlade ŽZH

U utorak 26. rujna 2023. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Predraga Čovića, održana 18. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Izmijenjena i dopunjena Uredba o obujmu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba na korištenje ortopedskih i drugih pomagala

Na sjednici Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o obujmu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Izmjene i dopune se odnose na sljedeća ortopedska pomagala: neurološka kolica, pomagala za slijepe osobe, ugradnju kohlearnog implantata – pužnice djeci, ali i starijim osobama koje su uslijed bolesti ili traume u potpunosti izgubile sluh, kardiovaskularna pomagala te na implantate za primarnu i sekundarnu rekonstrukciju dojke, kao i ekspander za rekonstrukciju dojke. Navedene izmjene i dopune rađene su temeljem suradnje sa Udrugom osiguranih osoba, Udrugom Pužnica, liječnicima specijalistima, Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar te temeljem analize Liste ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Dodijeljena preostala sredstva za šport i za programe kulture

Vlada je donijela Odluku o utrošku preostalog dijela sredstava „Tekući prijenosi za šport“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, u iznosu od 217.516,00 KM. Navedena sredstva dodijeljena su korisnicima kako slijedi: podnositeljima zamolbe iz Grada Širokog Brijega iznos od 126.744,00 KM, podnositeljima zamolbe iz Općine Grude iznos od 40.772,00 KM te podnositeljima zamolbe iz Općine Posušje iznos od 50.000,00 KM.

Odluku o utrošku preostalog dijela sredstava „Tekući prijenosi za programe kulture“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, u iznosu od 108.500,00 KM. Navedena sredstva dodijeljena su korisnicima kako slijedi: podnositeljima zamolbe iz Grada Širokog Brijega iznos od 31.652,00 KM, podnositeljima zamolbe iz Grada Ljubuški iznos od 43.280,00 KM, podnositeljima zamolbe iz Općine Posušje iznos od 25.792,00 KM te podnositeljima zamolbe iz Općine Grude iznos od 7.776,00 KM.

Odluku o davanju ovlasti za zastupanje Županije Zapadnohercegovačke, kojom se odvjetniku Tomislavu Zeliću iz Ljubuškog daje ovlast za zastupanje Županije Zapadnohercegovačke u vezi pokretanja i vođenja do pravomoćnog okončanja postupka utvrđivanja prava vlasništva na nekretnini označenoj kao k. č. 1077 K. O: Teskera, grad Ljubuški upisanoj u posjedovni list broj 44 k. o. Teskera.

Razrješenja i imenovanja

Vlada je donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Policijskog odbora Županije Zapadnohercegovačke. Razlozi za izmjenu navedenog Rješenja ogledaju se u kontinuitetu rada članova postojećeg Policijskog odbora i činjenici da veliki broj policijskih službenika Uprave policije sa većim činovima, koji se mogu predložiti za člana Policijskog odbora, tijekom tekuće i iduće godine odlazi u mirovinu, te je stoga potrebno produžiti vrijeme mandata postojećih članova Policijskog odbora sa dvije na četiri godine.

U Povjerenstvo za kolektivno pregovaranje sa sindikatima iz djelatnosti čiji su članovi korisnici Proračuna Županije Zapadnohercegovačke i javnih ustanova u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke, ispred Vlade Županije Zapadnohercegovačke imenovani su: Marijana Nosić i Ivica Gavran iz Ministarstva financija, Mirela Perić iz Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Jelena Šimić iz Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Marica Miletić iz Ministarstva unutarnjih poslova, Denis Primorac iz Ministarstva pravosuđa i uprave i Ivan Topić iz Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Post Održana 18. sjednica Vlade ŽZH je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

eKatalozi

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO