Odluka o određivanju biračkih mjesta za izbore za Vijeća mjesnih zajednica

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne I Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Grude, 29 rujna 2023. godine

Na temelju članka 13. Odluke o izborima za članove Vijeća mjesnih zajednica općine Grude („ Službeni glasnik općine Grude“ broj: 3/14 i 3/23) Općinsko izborno povjerenstvo općine Grude d o n o s i:

 

ODLUKU O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
ZA IZBORE ZA VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA

Redni

broj

Mjesna zajednica Biračko mjesto
1. Grude Srednja škola Grude
2. Drinovci Osnovna škola Drinovci
3. Ružići Osnovna škola Ružići
4. Sovići Donji Osnovna škola Sovići
5. Tihaljina Osnovna škola Tihaljina
6. Sovići Gornji Dom Sovići
7. Grude Zapad Osnovna škola Vrućice
8. Dragićina Osnovna škola Dragićina
9. Gorica Osnovna škola Gorica
10. CerovDolac-Pogana Vlaka Osnovna škola Pogana Vlaka
11. Višnjica-Medovići Dom Medovići
12. Ledinac-Podledinac Osnovna škola Ledinac
13. Pocrte Srednja škola Grude
14. Borajna Osnovna škola Borajna
15. Puteševica-Jabuka Bivša trgovina Bekije

 

Birači koji žele provjeriti svoje podatke na Izvatku iz središnjeg biračkog popisa, mogu to napraviti u Centru za birački popis u zgradi općine Grude.

 

Predsjednik OIP-a
Ante Kolobarić

 

Odluka o određivanju biračkih mjesta za izbore za Vijeća mjesnih zajednica.

grude.info

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO