Od ponedjeljka počinje utrka za 120 mjesta za brucoše u Studentskom centru Mostar

Pravo na prijem u Studentski centar studenti ostvaruju na temelju ostvarenih bodova utvrđenih po Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupku prijema studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru.

Od ponedjeljka kreće utrka za 120 mjesta u Studentskom centru Mostar na koja se prijavljuju brucoši.

Naime, na temelju odluke Upravnog vijeća Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru Ur. broj 195-XVIII/22 Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2022./2023. godinuraspisuje natječaj za prijem studenata(brucoša) u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru.

Pravo na apliciranje za Natječaj za prijem studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru imaju svi redoviti studentiSveučilišta u Mostaru koji nemaju mjesto prebivališta u općini Mostar.

Pravo na apliciranje u Studentski centar po ovome Natječaju imaju studenti (brucoši) koji prvi put upisuju studij. Pravo na prijem u Studentski centar studenti ostvaruju na temelju ostvarenih bodova utvrđenih po Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupku prijema studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru.

Studentski centar raspodjelu i broj studenata koji zadovolje uvjete prema Pravilniku podijelit će prema županijama koje odrede točan broj studenata koje će subvencionirati.

Uz prijavu na Natječaj student je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Potvrdu o redovitost studiranja;
 • Svjedodžba III. i IV. razreda srednje škole (fotokopije moraju biti ovjerene).
 • Izvadak iz matične knjige rođenih;
 • Potvrda MUP-a o stalnom mjestu prebivališta;
 • Kopiju uplatnice u iznosu 10 KM- za ONLINE prijave (NLB BANK 1327002000753718 s naznakom prijava za Natječaj. Za uplate iz inozemstva IBAN: BA 39 1327 0101 9586 0410; SWIFT: TBTUBA22) ILI kupovina prijavnog lista na blagajni SCM-a u iznosu od 10 KM-za prijave na Natječaj osobno u sektoru za smještaj SCM-a.
 • Studenti bez oba roditelja (umrli, nestali ili nepoznato) prilažu izvadak iz matične knjige umrlih ili drugi odgovarajući dokaz;
 • Studenti čiji je roditelj poginuo kao pripadnik HVO-e, HV-e, MUP-a ili kao civilna žrtva rata prilaže potvrdu Ureda obrane o pogibiji izvadak matične knjige umrlih;
 • Studenti sa stupnjem invalidnosti prilažu rješenje o postotku tjelesnog oštećenja;
 • Studenti koji su djeca rastavljenih roditelja prilažu rješenje suda o rastavi braka;
 • Studenti bez jednog roditelja (umrli, nestali ili nepoznato) prilažu izvadak matične knjige umrlih;
 • Studenti kojima se brat ili sestra školuju izvan mjesta prebivališta za svakog od njih prilažu: a) izvadak matične knjige rođenih; b) potvrda fakulteta ili škole da su redoviti studenti ili učenici; c) potvrda MUP-a o prijavljenom boravku u mjestu školovanja;
 • Studenti koji imaju brata ili sestru do završetka srednjeg obrazovanja, prilažu izvadak matične knjige rođenih i potvrdu škole;
 • Studenti koji su dobrovoljni darivatelj krvi prilažu fotokopiju knjižice iz koje je vidljivo da su dali najmanje dva puta krv;
 • Studenti koji su djeca invalida prilažu rješenje federalne ili županijske komisije o 100% invalidnosti roditelja;

Mjesto u Studentskom centru izravno dobivaju:

 • Studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata, studenti čiji su roditelji razvedeni (uključujući djecu iz izvanbračne zajednice), a preminuo je onaj kome su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli, studenti koji su smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji do punoljetstva.
 • Studentima s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti.

Studenti koji dobiju smještaj u Studentskom centru dužni su prilikom useljenja priložiti:

 • Liječničko uvjerenje, bez kojeg neće moći useliti u Studentski centar.
 • Potvrdu o uplati upisnine (nakon potpisa ugovora).
 • Potvrdu o uplatiti stanarine za tekući mjesec (nakon potpisa ugovora).
 • Osobnu iskaznicu.

Žalbe na rezultate objavljene rang liste upućuju se komisiji koja provodi Natječaj za prijem studenata u Studentski centar, najkasnije 8 dana nakon objave rezultata.

Žalbe se podnose u pisanom obliku na adresu: Studentski centar Sveučilišta u Mostaru, Komisija za žalbe, Stjepana Radića 84a, 88000 Mostar.

I ove godine se očekuje znatno više prijavanego što ima slobodnih mjesta. Natječaj je otvoren od 22. kolovoza do 15. rujna 2022 godine.

Prijava na Natječaj s potpunom dokumentacijom predaje se osobno svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati ili putem on-line obrasca na stranici www.scm.ba(uz uvjet da se originalna dokumentacija pošalje putem pošte, dok je Natječaj raspisan).

Aplikacijski obrazac može se kupiti na blagajni Studentskog centra svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati. Nepotpuni i neblagovremeni dokumenti neće se uzeti u razmatranje.

Dokumenti koji se prilažu moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije. Pristigla dokumentacija se ne vraća.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Studentskog centra i web stranici www.scm.ba najkasnije 15 dana od završetke Natječaja.

Objava Od ponedjeljka počinje utrka za 120 mjesta za brucoše u Studentskom centru Mostar pojavila se prvi puta na Tomislav City.

tomislavcity.com

Najnovije vijesti

Možda Vas zanima

PROGNOZA vremena u B i H u sljedeća četiri dana: Pretežito vedro i razmjerno toplo

U nedjelju, 1.10.2023., prolazno više oblačnosti prije podne. Lokalno...

POČELA kampanja POŠTUJ ŽIVOT, NE ORUŽJE!

Vatrenim oružjem počini se više od polovine ubojstava u...

Sutra slavimo blagdan Svetoga Mihovila Arkanđela

Župa sv. Mihovila Arkanđela u Tomislavgradu, policija i Hajdučka...

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO