back to top

Obilježavanje 29.godišnjice borbi na platou Kisera

Od 18.septembra do 10. oktobra 1994. godine na platou Kisera, 10 boraca je dalo svoje živote braneći domovinu

Od 18.septembra do 10. oktobra 1994. godine na platou Kisera, 10 boraca je dalo svoje živote braneći domovinu. U sjećanje na njih i njihovu žrtvu, Jedintvena organizacija boraca “Branilaca Konjica” ove godine, 15. oktobra obilaskom spomen-obilježja, platoa Kisera i linija odbrane, obilježava 29. godišnjicu od njihove pogibije.

Edin Pajić iz Bijele direktni je učesnik borbi. Kaže da je tog dana, sa 09. na 10. oktobar 1994. godine bio na platou Kisera kada su zaposjeli položaj. Ovo je prvi put da posjećuje plato Kisera nakon tih dešavanja, kako kaže, previše emotivno je sve to. Dva puta je pokušavao otići ali nije uspio, ovo je treći pokušaj i govori, izdržaće.

Edin Pajić, učesnik borbi na platou Kisera

                “Tada je došlo do određenog pucanja naše linije, imali smo nekoliko naših boraca ranjenih. U noć smo ušli rastrgano, navečer smo malo konsolidovali redove i ujutro je počela borba prsa u prsa. Tada, u svanuće su živote izgubili Maksumić Mirsad, Muhamed Hakalović i Vatrić Adis. I pored toga smo pružili dostojanstven otpor da bi se ostali dio snaga mogao bezbjedno izvući na slobodnu teritoriju prema selu Bijela. Težak je to period bio.” – poručio je Edin Pajić.

Hasanović Seada, kćerka poginulog borca Hakalović Muhameda kaže da je kroz manifestacije obilježavanja godišnjica saznala mnogo o borbama na Kiseru kada je njen otac poginuo. Njoj su tada bile tri  i pol godine, a sada poručuje:

obilježavanje 29.godišnjice borbi na platou kisera
Hasanović Seada, kćerka poginulog borca Hakalović Muhameda

                “Drago mi je što se ovo obilježava i dalje. Ponosna sam na ljude koji su dali svoje živote, ali kada vidim današnju situaciju bude mi žao jer je sada ovako sve.”

Adis Kamiš imao je 19 godina kada su se vodile borbe, bio je pripadnik ARBiH, baš kao i njegov otac Kamiš Salko koji je poginuo na platou Kisera.

obilježavanje 29.godišnjice borbi na platou kisera
Adis Kamiš, sin poginulog Kamiš Salke

                “Ja sam tada bio na terenu na drugom pravcu i kada sam došao kući saznao sam da mi je babo poginuo na platou Kisera. Tada sam bio mlad, možda nisam bio ni svjestan nekih stvari. Sada, sa ove distance drugačije razmišljam. Tada nisam mnogo razmišljao, ali i sada bih vjerovatno isto uradio. Možda na drugačiji način, ali isto bih branio državu.” – poručuje Adis.

Na Kiseru su život izgubili:

Maksumić Ramo Džemal 3.1.1954- 19.9.1994-,4.MSlBR

Batkić Šaban Enes 5.1.1973- 23.9.1994,-SOPN

Pajić Mujo Alija 24.1.1951- 24.9.1994,-443.BBR.

Čajić Selim Muamer 17.1.1975- 24.9.1994,-SOPN

Kamiš Osman Salko 7.8.1951- 30.9.1994,-443.BBR

Novalić Ahmet Jusuf 14.3.1969- 30.9.1994,-443.BBR

Novalić Halil Nermin 15.9.1971- 30.9.1994,-443.BBR

Vatrić  Osman Adis 22.1.1968- 10.10.1994,-443.BBR

Hakalović  Safet Muhamed 13.4.1968- 10.10.1994,-443.BBR

Maksumić Meho Mirsad 3.5.1961- 11.10.1994,-443.BBR

obilježavanje 29.godišnjice borbi na platou kisera
Organizovani odlazak na plato Kisera 15.10.2023.

JOB “Branilaca Konjica”   uz podršku porodica šehida, od 2016. godine organizuje obilježavanje i njeguje sjećanje na poginule borce Kisera, a ranije su to samoinicijativno činili preživjeli borci.

radiokonjic.ba

15.10.2023.

amra@radiokonjic.ba

radiokonjic.ba

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO