back to top

Obavijest o završetku akcije prikupljanja potpisa i predaji peticije!

PETICIJU ZA ZAŠTITU ZAVELIMSKOG I BUŠKOBLATSKOG KRAJA OD VJETRENJAČA, SOLARA I DALEKOVODA POTPISALO 1038 OSOBA

✍Danas (9. srpnja, 2024.) smo, u ime mještana Buškoblatskog i Zavelimskog kraja, predali peticiju Općini Tomislavgrad s prikupljenih 1038 potpisa.
Ovom peticijom izražavamo odlučno protivljenje postavljanju novih vjetroelektrana, solarnih panela i dalekovoda u našem kraju te zahtijevamo njihovo izostavljanje iz Nacrta prostornog plana Općine Tomislavgrad.
Potpisnici peticije su u pismu, upućenom načelniku Ivanu Buntiću i predsjedniku Općinskog vijeća Iliji Papiću, naglasili važnost očuvanja i zaštite našeg kraja i njegovih prirodnih resursa od daljnje devastacije i energetskog iscrpljivanja.
Ovaj kraj je već pretrpio značajnu štetu zbog potapanja Buškog Blata, dajući nemjerljiv energetski doprinos široj zajednici proteklih 50 godina, a i danas financijski omogućuje Općini Tomislavgrad godišnji prihod od približno 4,9 milijuna konvertibilnih maraka.
Nadalje, istaknuto je da naš kraj ima ogroman potencijal za turizam, proizvodnju ekološki zdrave hrane, planinarstvo, lovstvo i druge aktivnosti koje mogu omogućiti održivi razvoj i budućnost zajednice, dok vjetroelektrane i solari nisu u skladu s tim vizijama.
Peticijom se traži:
1. Proglašenje šumsko-planinskog masiva Zavelim zaštićenim krajolikom ili područjem s posebnim obilježjima.
2. Poništavanje prethodne odluke i izostavljanje lokacija za vjetroelektrane VE Vinica (K.O. Vinica), VE Liskovača (K.O. Korita), VE Široka Draga (K.O. Liskovača), solarnih elektrana na Tušnici iznad Prisoja, te odbacivanje planiranog dalekovoda Liskovača – Mijakovo Polje – Vinica – Posušje.
Prikupljenih 1038 potpisa potpisivali su mještani i odseljeni s područja Buškoblatskog i Zavelimskog kraja.
U skladu s navedenim i prethodno izrečenim stavovima načelnika o prihvaćanju volje mještana, a na temelju članaka 19., 23., 25. i 61. Statuta Općine Tomislavgrad, potpisnici peticije traže povlačenje Rješenja o davanju prethodne suglasnosti za koncesije za vjetrenjače VE Vinica (K.O. Vinica) i VE Liskovača (K.O. Korita), donesenog na sjednici Općinskog vijeća Tomislavgrad održanoj 11. listopada 2023. godine.
Uz dostavljenu peticiju uputili su zahtjev načelniku Ivanu Buntiću i predsjedniku Općinskog vijeća Iliji Papiću da se, na temelju izražene volje stanovnika ovog kraja, na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća Tomislavgrad uvrsti u dnevni red točka: Poništenje Rješenja o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije za donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju vjetroelektrane u svrhu proizvodnje električne energije na području općine Tomislavgrad, koje uključuje vjetropolje “Vinica” u K.O. Vinica i vjetropolje “Liskovača” u K.O. Korita.
MJEŠTANI ZAVELIMSKOG I BUŠKOBLATSKOG KRAJA
U IME ORGANIZATORA:
ZAVIČAJNO DRUŠTVO ZAVELIM
U Tomislavgradu, 9. srpnja 2024. godine

www.tomislavnews.com/ZDZ

Izvor: ( www.tomislavnews.com / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO