MUP HNK, PU Konjic: Imenovanja i činovanja

7 rukovodnih pozicija u PU Konjic

Okončana je dugogodišnja stagnacija, nemogućnost napredovanja, činovanja, penzionisanja ali i prijema novih policijskih službenika u radni odnos u MUP-u HNK, te je nedavno  u sjedištu  ministarstva unutrašnjih poslova HNK  Komesar  Uprave policije  Robert Perić svečano dodijelio  činove  Glavni inspektor policijskim službenicima koji su sada raspoređeni na svoja radna mjesta kao rukovodioci organizacionih jedinica ovog ministarstva.

Dodjela činova, foto MUP HNK

Krajem jula završen je dio činovanja rukovodilaca na nivou MUP-a HNK pa tako i nivou PU Konjic gdje su određeni ljudi dobili adekvatne činove a potom i rješenja kojima su raspoređeni na one pozicije na kojima su neki već godinama i radili.

mup hnk, pu konjic: imenovanja i činovanja
Ismail Kadić, načelnik Operativnog centra PU Konjic

Na području PU Konjic tako smo dobili sedam rukovodnih pozicija pojašnjava načelnik Operativnog centra PU Konjic i viši inspektor Ismail Kadić.

               „Načelnik PU Konjic ostaje glavni inspektor Subašić Mirsad. Došlo je do činovanja i imenovanja komandira Policijske stanice Konjic, to je Mustafa Gakić koji je dobio čin samostalnog inspektora. Zatim komandir PS za bezbjednost saobraćaja Konjic Zlomužica Minadir u činu samostalnog inspektora. Došlo je do promjene na čelu odjeljenja kriminalističke policije gdje je do sada te poslove obavljao Begić Nermin koji je raspoređen na druge poslove u Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK i to u činu glavnog inspektora sada je komandir Jedinice za operativnu podršku, a na njegovo mjesto u činu višeg inspektora raspoređen je Šarčević Ante koji je do sada obavljao poslove komandira PS Prozor-Rama. Na njegovo mjesto u Prozoru-Rami postavljen je komandir u činu višeg inspektora Drago Rumbučić, a u činu višeg inspektora komandir PS Jablanica sada je Almir Karkelja. Osim toga, Mirza Rožajac je dobio čin glavnog inspektora i raspoređen je na poslove načelnika sektora kriminalističke policije u MUP HNK, i ja koji sam obavljao poslove rukovodioca operativnog centra PU Konjic sam u činu višeg inspektora raspoređen na poziciju načelnika OC PU Konjic“ poručio je Kadić.

mup hnk, pu konjic: imenovanja i činovanja
MUP HNK, PU Konjic: Imenovanja i činovanja

Pored navedenih rukovodećih pozicija, imenovani su i zamjenici, te je za zamjenika komandira PS Konjic imenovan u činu višeg inspektora Čališ  Ante, u policijskoj stanici za bezbjednost saobraćaja u činu višeg inspektora Ljoljo Oliver, u policijskoj stanici Prozor-Rama u činu inspektora Kmetaš Ibro, i u Jablanici u činu inspektora Ivica Kolakušić, pojašnjava načelnik OC PU Konjic Ismail Kadić.

Ovo bi se moglo nazvati početkom rješavanja dugogodišnjih problema izazvanih neimenovanjem komesara MUP-a HNK, te bi uskoro trebala uslijediti i faza činovanja ljudi koji će se baviti operativnim poslovima, ali i prijem novih policisjkih sužbenika kojih nedostaje 378 ranije je poručio komesar MUP-a HNK Robert Perić.

radiokonjic.ba

19.09.2023.

amra@radiokonjic.ba

radiokonjic.ba

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO