Mujaga Komadina – poznati gradonačelnik i dobrotvor Mostara

Kroz historiju Mostar je imao mnogo gradonačelnika,  jedan od najistaknutijih je Mustafa ”Mujaga” Komadina.

Za vrijeme njegovog mandata, u periodu od 1909. do 1918. godine, zabilježena je intezivna izgradnja  građevina evropskog stila. Tada je Mostar dobio izgled srednjoevropskog grada.

Rođen je 1839. godine u Husein-hodžinoj mahali, današnjem mostarskom naselju Cernica.

Mujagin otac po zanimanju je bio sarač, sedlar, i pravio je opremu za tadašnju tursku vojsku. Ime njegove majke niti porijeklo nije poznato. Prema izvorima, Mujaga je imao trojicu braće i jednu sestru.

mujaga komadina - poznati gradonačelnik i dobrotvor mostara
Mujaga Komadina

Biografija

Mujaga Komadina je završio mekteb i medresu, te je tečno pričao turski i njemački jezik. Uživao je u čitanju knjiga, većinom turskih djela, i imao je veliku privatnu biblioteku.

Prema nekim historičarima, Mujaga se poprilično kasno oženio. Vjenčao se sa Dudom Pašić iz Mostara, najvjerovatnije 1887. godine. Godinu dana nakon rođen je njegov sin.

Ali ipak prema novijim izvorima, saznajemo da je Mujaga imao jedan brak u mladosti. Više o Mujaginoj prvoj ženi napisano je u knjizi ”Porodica Kurt iz Mostara – historija i rodoslov ”(2017)

” Ta Mujagina žena otišla je u Konjic, odakle su Komadine bile rodom, da se porodi. Tamo je u 20. godini umrla na porodu skupa s djetetom. Iz nekog razloga, Muhamed je za smrt sestre krivio Mujagu Komadinu i sa njim prekinuo svaki kontakt, mada su se često službeno susretali, što možemo vidjeti iz više zapisnika. Kada je već 86-godišnji Mujaga Komadina 1925. godine bio na samrtničkoj postelji, poručio je Muhamedu da mu, ako može, dođe i halali sve eventualne grijehe, što je Muhamed i učinio.”

Ime prve žene nije poznato, ali pretpostavlja se da je riječ o tajnovitoj Zibi koja je spomenuta u poznatoj sevdalinci ” Dvore gradi Komadina Mujo ” koju je opjevao Himzo Polovina.

Druga Mujagina žena Duda umrla je u 95. godini života.

Duda i Mujaga imali su šest sinova: Asima, (1888–1940), Ahmeda (1890–1968), dr. Edhema (Pašu),(1898–1963), dr. Saliha, (1895–1993), Hivziju, (1901–1980), smrtno stradalog u prometnoj nesreći u mostarskoj Liska ulici, i Ševkiju (1907–1943), koji je poginuo u partizanima, najvjerovatnije u selu Raštani (u blizini Mostara). Tijelo mu nikada nije pronađeno.

Mujaga Komadina je bio poznat i po odijevanju u tradicionalnu bošnjačku odjeću. Često su ga i osuđivali zbog odjeće, posebno među članovima Gradskog vijeća ili među svojim političkim suparnicima.

Veliki čovjek i humanitarac

Kao uspješan i poslovan čovjek nudio je finansiranje određenih projekata vlastitim prihodima. Također pomogao je stvaranju korisnih društvenih organizacija, humanitarnih akcija u Mostaru. Ovo je samo jedan od razloga zašto je ostao upamćen kao veliki čovjek i humanitarac.

Izgradio je musafirhanu na Titovoj ulici 1883. godine, a dvije godine nakon financirao je oporavak Ćejvan-Ćehajine džamije i rekonstrukciju njene munare.

Također, iste godine (1885) uložio je 50 forinti za osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Mostaru.

Na Mejdanu je otvoren Časničko-činovnički kasino, koji se počeo graditi nekoliko godina ranije. Većinu sredstava za gradnju, po 20.000 forinti, dali su u vidu pozajmice Komadina i inžinjer Hauzer iz Trsta.

Kada je jedna od najhladnijih zima zadesila Mostar (1887) veliki broj građana je ostao bez hrane i ogrjeva. Mostarci su te kobne zime više dana gladovali i smrzavali. Tada je Mujaga po telalima rekao da će svima koji su u teškoj situaciji podijeliti 500 tovara drva i čak 40 vreća brašna.

Mujaga Komadina je osnovao jednu od prvih humanitarnih bošnjačkih organizacija u Hercegovini koje se zvalo ”Muslimansko dobrotvorno društvo”

Glavni cilj organizacije bio je pomaganje siromašnim i promocija trgovine i zanatstva.

Prema dokumentima, Mujaga je pomogao stradalim od požara u Travniku 1902. godine.

mujaga komadina - poznati gradonačelnik i dobrotvor mostara
Poznata magaza Mujage Komadine

Politička karijera

Vijećnik Gradskog vijeća Mostara bio je od 1893, a gradonačelnik Mostara postao je 1909.godine i bio sve do 1918.godine , tačnije u posljednjoj deceniji austro-ugarske vladavine. 

Godine 1913. izgrađen je Lučki most, u čijoj je blizini smještena škola (koja danas nosi njegovo ime), a koji je tadašnje Gradsko vijeće Mostara nazvalo po Komadini zbog njegovih zasluga u gradnji mosta.

Most koji je također izgrađen za vrijeme Komadine je Carinski most

Jedna od njegovih najpoznatijih investicija u Mostaru zasigurno je Gradska banja ali i zgrada Gimnazije.

Mujaga Komadina je umro 6.maja 1925. godine u Mostaru gdje je i sahranjen.

mujaga komadina - poznati gradonačelnik i dobrotvor mostara
Nekadašnja vila Komadine na Lenjinovom šetalištu u Mostaru

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO