MILADIN (Milinko) ŽARKOVIĆ Rada (Božo) Sužum Slavojka (ćerka Jovane) Đurić Mile Ćuk Radojka (rođena Đedović) Popović Danica (Luka) Drapić Anđa (ur. Miroslava) Imšir Pero (Jovana) Asanović Simo (Danilo) Rašović Slobodan (Slavko) Popovac Sava (sr. Gojka) Savović Anđelka (ur. Milorada) Ignjatić Stevanija (rođ. Novak) Popadić Radoslavka (Vukana) Koljibabić FATIMA (IBRAHIM) SIRBUBALO rođ. KURTOVIĆ Srđan Čokorilo MUNEVERA (SULJO) SMAJIĆ rođ. ŠEHOVIĆ MIRSAD (SALKO) HASANBEGOVIĆ HALIMA (Arif) PINJO, rođ. AHMETSPAHIĆ

Najnovije vijesti

Možda Vas zanima

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO