JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta namještenika u Županijskom sudu u Livnu

Na temelju članka 31. Zakona o sudovima u Federaciji BiH i  Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine HBŽ” broj 01/14, 5/16 i 1/22, 10/22) i članka 19. i 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijskog suda u Livnu, predsjednik Županijskog suda u Livnu objavljuje

J A V N I   O G L A S

za popunu radnog mjesta namještenika u Kantonalnom sudu u Livnu, i to:

Viši referent – operater na računalu (daktilograf)

1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

 • prikuplja, sređuje i obrađuje podatke koji se dostavljaju statistici,
 • vodi i ažurira bazu podataka i izrađuje izvješća i druga akta o podacima iz baze podataka,
 • priprema korespondenciju i dokumentaciju,
 • na računalu obavlja poslove vođenja zapisnika na ročištima, raspravama i pretresima u zgradi suda ili van zgrade,
 • radi sa sucem na poslovima izrade i prepisivanja sudskih odluka, poslovima pošte i izrade kraćih dopisa po uputama i naredbama suca,
 • postupa po naredbama suca u svezi spisa, sređuje spise, stara se o urednosti spisa koji su mu dodijeljeni u rad,
 • obavlja administrativno-tehničke poslove na računalu vezane za izradu sudskih odluka i drugih pismena, po nalogu suca,
 • rukuje uređajima pomoću kojih se vrši audio-snimanje obavljenih glavnih pretresa,
 • vrši poslove preuzimanja predmeta u pisarnici za čiju dostavu nije zadužen viši referent za upravljanje predmetima,
 • rukuje uređajima za umnožavanje materijala u svezi predmeta pomaže sucu u izradi izvješća i drugih akata,
 • dostavlja spise na otpremu višem referentu za otpremu,
 • obavlja poslove za suce i sudske stručne suradnike, u dijelu poslova koji ovi imaju po zakonu,
 • vrši i druge poslove.
  Livno: Kad će biti završen najveći vjetropark u BiH?

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane čl. 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine HBŽ” broj 1/14, 5/16 i 1/22, 10/22), kao i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalnog suda u Livnu, kako slijedi:

Opći uvjeti:

 • da je državljanin Bosne Hercegovine,
 • da je punoljetan,
 • da ima opću i zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta,
 • da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutarnjem ustrojstvu tijela državne službe,
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne Hercegovine,
 • da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na javni oglas.

Posebni uvjeti:

 • SSS, IV stupanj stručne spreme, Gimnazija, Upravno-tehnička škola, Ekonomska škola, Turistička škola, Kemijsko-tehnološka škola, Informatička škola, Zdravstvena škola, Grafička i Elektro-tehnička škola,
 • najmanje 10 (deset) mjeseci radnog iskustva u struci, nakon stjecanja odgovarajuće školske spreme,
 • položen stručni ispit za namještenike,
 • poznavanje daktilografije i rada na računalu.

Rok za podnošenje prijave na javni oglas je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama i to u Dnevnom listu i Dnevnom avazu, te na web stranici suda.

  FOTO ‘Balkanikom’ započeo Mostar Film Festival

Uz prijavu kandidati moraju podnijeti slijedeće dokumente i javne isprave u originalu ili fotokopiji koja mora biti ovjerena od strane nadležnog organa:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), ili ovjerena kopija CIPS osobne iskaznice,
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci),
 • izvod iz Matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
 • svjedodžbu ili diplomu o vrsti i stupnju školske spreme,
 • potvrdu o radnom iskustvu,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje / potvrda / certifikat),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 • ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
 • ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • ovjerena izjava da kandidatu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta na koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na oglas.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te ostalu potrebnu dokumentaciju na zahtjev Suda, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Izbor između prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete izvršit će se nakon obveznog testiranja poznavanja daktilografije i rada na računalu.

  Srednja ekonomska škola Livno pokreće suradnju s Algebrom iz Zagreba / FOTO

Prijave s kratkim životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u sobi broj 210 Kantonalnog suda u Livnu ili putem pošte, preporučeno na adresu:

KANTONALNI SUD U LIVNU
TRG BRANITELJA 1
80101 LIVNO
s naznakom „Za javni oglas”.

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija se vraća samo na osobni zahtjev.

relax-portal.info

Koliko je koristan ovaj članak?

Kliknite na zvjezdicu da biste je ocijenili!

Prosječna ocjena / 5. Brojanje glasova:

Za sada nema glasova! Budite prvi koji će ocijeniti ovaj post.

Kako vam se ovaj post učinio korisnim ...

Podijelite ga s prijateljima!

Žao nam je što vam ovaj post nije bio koristan!

Poboljšajmo ovaj post!

Recite nam kako možemo poboljšati ovaj post?

Najnovije vijesti

Možda Vas zanima

NE PODNOSE SAMOĆU Četiri horoskopska znaka koja bi dala sve da budu u centru pažnje

Blizanci Ljudi poznaju muškarce i žene Blizanace kao kraljice i...

Dnevni horoskop za 08.02.2023.

Ovan Stalo vam je da budete u toku glavnih događaja,...

Nastavak uspješne petogodišnje saradnje Telemach BH i NK Čelik

Fudbaleri NK Čelik posjetili novi kontakt/korisnički centar u Zenici… Telemach...

Preminuo je legendarni trener Miroslav Ćiro Blažević

Preminuo je legendarni trener Miroslav Ćiro Blažević. Nogometni trener...

Kako dolazi do razornih potresa i može li se jedan takav dogoditi u BiH?

Dok se zbrajaju posljedice razornog potresa u Turskoj i...

Preporučeno vamaISTAKNUTO
Možda bi vam se svidjelo