back to top

IZVJEŠĆE o stanju sigurnosti na području HBŽ od 9. do 16. 10. 2023. godine

U vremenskom periodu od 09. do 16. 10. 2023. godine na području Hercegbosanske županije dogodilo se dvadeset i pet prometnih nezgoda, od toga četiri prometne nezgodama sa ozlijeđenim osobama ( 6 LTO ), jedna prometna nezgoda sa većom materijalnom štetom i dvadeset prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom.

U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se devet prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodilo se četrnaest prometnih nezgoda, dok su se u zoni odgovornosti PU Drvar dogodile dvije prometne nezgode.

U oblasti kriminaliteta zabilježeno je trinaest događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

– 3 KD “Oštećenja tuđe stvari”,
– 2 KD ” Ugrožavanja sigurnosti”,
– 1 KD “Oduzimanje tuđe pokretnine”,
– 1 KD “Računalna prijevara”,
– 1 KD “Nasilje u obitelji”,
– 1 KD “Teška tjelesna ozljeda”,
– 1 KD “Laka tjelesna ozljeda”
– 1 KD “Napad na službenu osobu u obavljanju poslova sigurnosti”,
– 1 KD “Šumska krađa”,
– 1 KD “Mučenje i ubijanje životinje”.

Na području Hercegbosanske županije zabilježeno je deset prekršaja po javnom redu i miru:

– četiri prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( svađa, vika, vrijeđanje i omalovažavanje ),
– jedan prekršaj po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ),
– jedan prekršaj po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( uznemiravanje ),
– jedan prekršaj po čl. 8. Zakona o javnom redu i miru ( uznemiravanje građana bukom ),
– jedan prekršaj po čl. 17. Zakona o javnom redu i miru ( pijančevanje na javnom mjestu ),
– jedan prekršaj po čl. 31. Zakona o javnom redu i miru ( propuštanje obvezne brige prema maloljetniku),
– jedan prekršaj po čl. 33. Zakona o javnom redu i miru ( ometanje službenih osoba tijela vlasti u vršenju javnih poslova)., priopćenje je iz MUP HBŽ.

www.tomislavnews.com

www.tomislavnews.com

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO