back to top

IBRO PLECIĆ: “Kao predsjedniku vijeća stalo mi je da vijeće radi, da sve odluke donosimo u što kraćem roku, a naročito odluke koje su finansijske prirode po kojima stanovnici naše općine ostvaruju svoja prava”

Burna godina je iza Općinskog vijeća u Rami. U 2022. godini vijećnici su raspravljali o ogromnom broju točaka, donosili važne odluke za žitelje općine Prozor-Rama, krenuvši od davanja suglasnosti za kapitalne projekte kao što su vrtić ili tržnica, besplatan javni prijevoz, eko park i mnogo drugih stavki. 

Valja istaknuti kako je vijeće u ožujku dalo suglasnost općini Prozor-Rama da podrži vrijedan projekt otvaranja tvornice “GS-Rama” na Izlazu. Pitanja i inicijative vijećnika također su se odnosile na veliki broj stavki, krenuvši od uređenja grada, kulturno-društvenog života žitelja općine, sve do poboljšanja rubnih dijelova općine.

Povodom još jedne godine rada Općinskog vijeća, par pitanja smo postavili predsjedniku vijeća Ibri Pleciću

Koliko je redovnih sjednica održano, a koliko tematskih?

“Općinsko vijeće radi aktivno, u pravilu održavamo minimalno  jednu sjednicu mjesečno osim u periodu kolektivnih godišnjih odmora. U prethodnoj 2022. godini održali smo 11 redovnih i jednu tematsku sjednicu. Sjednice su održavane od 25. 1. 2022. godine do 22.12. 2022. godine. Tematska sjednica  s jednom tačkom dnevnog reda: Informacija o stanju u oblasti šumarstva na području općine Prozor-Rama, održana 10. 3. 2022. godine. Na ovim sjednicama Vijeće je razmatralo ukupno 122 tačke dnevnog reda.”

TEMATSKA SJEDNICA: Šumarstvo u začaranom krugu bezakonja, bez rješenja na vidiku

Jeste li zadovoljni radom vijeća i aktivnošću vijećnika?

“Da, zadovoljan sam radom Općinskog vijeća kao i načinom učestvovanja vijećnika u raspravi, ali i s Načelnikom imam korektan odnos. Za sve što je u nadležnosti vijeća nemamo nikakvih prepreka. Kao predsjedniku vijeća stalo mi je da vijeće radi, da sve odluke donosimo u što kraćem roku, a naročito odluke koje su finansijske prirode po kojima stanovnici naše općine ostvaruju svoja prava. Također, cilj mi je održati kontinuitet održavanja sjednica Općinskog vijeća barem jednom u mjesec dana a po potrebi i više puta.”

ibro plecić: “kao predsjedniku vijeća stalo mi je da vijeće radi, da sve odluke donosimo u što kraćem roku, a naročito odluke koje su finansijske prirode po kojima stanovnici naše općine ostvaruju svoja prava”

Što su prema Vašem mišljenju neke ključne i najrelevantnije odluke koje je vijeće izglasalo u 2022. godini?

“Prema mom mišljenju neke ključne i najrelevantnije odluke koje je vijeće izglasalo u 2022. godini su:  

 • Ugovor o podršci za zapošljavanje po projektu „GS-Rama“ između Općine Prozor-Rama i GS Holding Gmbh;
 • Pristup Izradi Strategije razvoja općine za period 2023.-2028. godina;
 • Usvajanje svih akata koji se odnose na podršku mladima u našoj općini, kao što su:
 • Podrška pri rješavanju stambenog pitanja mladih bračnih parova u našoj općini,
 • Pomoć za novorođeno dijete,
 • Podrška za upis u prvi razred osnovnih škola,
 • Besplatni prijevoz za učenike osnovnih i srednjih škola,
 • Stipendiranje studenata kao i učenika srednjih škola,
 • Volontiranje – stjecanje prvog radnog iskustva
 • Zaključak koji je donesen na tematskoj sjednici i koji je upućen na adrese svih nadležnih počevši od Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, Agencije za prevenciju korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, međunarodnih institucija kojima se nastoji zaustaviti nelegalna sječa šume na području naše općine.
 • Davanje podrške projektu otvaranja odjeljenja Općinskog suda Konjic ovdje u našoj općini.
 • Općina Prozor-Rama je u zadnjih 5 godina (2018., 2019., 2020., 2021., 2022.) za stipendiranje izdvojila 1.785.500 KM. Također značajna sredstva su izdvojena i za stažiranje (cca. 1.800.000 KM).

Također, značajno je spomenuti da se na vijeću razgovaralo i o izvještajima o radu i finansijskim izvještajima svih javnih preduzeća i javnih ustanova kojima je općina osnivač ili većinski vlasnik, kao i udruženja građana čiji rad općina  potiče na različite načine. Na taj način se održava nivo ozbiljnosti rada spomenutih organizacija, učestvuje se u unapređenju istih, te se mogu na vrijeme preduzimati i eventualno potrebne mjere za određenim korektivnim djelovanjem.”

ibro plecić: “kao predsjedniku vijeća stalo mi je da vijeće radi, da sve odluke donosimo u što kraćem roku, a naročito odluke koje su finansijske prirode po kojima stanovnici naše općine ostvaruju svoja prava”

Jeste li zadovoljni pitanjima i inicijativama vijećnika, na čemu treba poraditi?

“U suštini sam zadovoljan s pitanjima i inicijativama vijećnika. Naime, Poslovnikom o radu Općinskog vijeća  je predviđena mogućnost postavljanja vijećničkih pitanja i inicijativa usmenim i pismenim putem. Često vijećnici to čine usmenim putem pa na određeni način „zatrpaju“ nadležne službe kojima je potreban duži period da prikupe potrebne informacije kako bi odgovorili na postavljena pitanja. Mislim da bi se ova pitanja trebala češće postavljati u pisanoj formi kako bi nadležne službe mogle ekspeditivnije djelovati po pitanju istih. Vijećnička pitanja  se putem stručne službe dostavljaju onome kome su postavljena. Odgovor se po pravilu treba dati na narednoj sjednici vijeća. O postavljenim pitanjima i inicijativama se vodi posebna evidencija.”

Svjedočili smo nekoliko tematskih sjednica koje se bave lokalnom problematikom, ali i onom  na federalnoj pa i državnoj razini. Kako Vam se čini utjecaj takvih sjednica, njihov efekt?

“Mislim da su tematske sjednice korisne zbog toga što se svi detaljnije upoznamo sa problematikom zbog koje je sjednica i sazvana ali konačni efekti upućeni prema višim nivoima vlasti koji bi ponekad trebali reagovati, prema dosadašnjem iskustvu, nažalost izostanu.”

ibro plecić: “kao predsjedniku vijeća stalo mi je da vijeće radi, da sve odluke donosimo u što kraćem roku, a naročito odluke koje su finansijske prirode po kojima stanovnici naše općine ostvaruju svoja prava”

Koliko možemo govoriti u budućim sjednicama u 2023. godini, očekuju li žitelje općine neke bitne odluke?

“Trenutno je u fazi izrada Prijedloga Programa rada Općinskog vijeća za 2023. godinu koji bi se trebao naći na jednoj od narednih sjednica Vijeća. U skladu sa članom 54. Poslovnika o radu Općinskog vijeća, služba općinskog vijeća je poslala dopis na adrese svih vijećnika, predsjednika Mjesnih zajednica, Službi za upravu, svih političkih subjekata koji su zastupljeni u Općinskom vijeću, da dostave svoje prijedloge, sugestije i mišljenja o pitanjima koja bi trebalo unijeti u Program rada Vijeća. U narednoj 2023. godini možemo očekivati:  Donošenje Strategije razvoja općine, akte vezane za nastavak podrške mladima u stažiranja, pomoći za novorođeno dijete, stipendiranja studenata  i učenika srednjih škola, podrške pri rješavanju stambenog pitanja mladih bračnih parova, pomoći za novorođeno dijete, podrške za upis u prvi razred osnovnih škola, besplatnog prijevoz za učenike osnovnih i srednjih škola. Nastavak davanja podrške tvornici “GS-Rama” (pokretanje pogona na izlazu naše općine i novo zapošljavanje). Dovršetak gradske tržnice, vrtića i finaliziranje radova na kapitalnim projektima itd.”ramski-vjesnik.ba

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO