back to top

HZMO: Važna obavijest za korisnike inozemnih mirovina

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podsjeća građane, korisnike samo inozemnih mirovina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, da do 31. kolovoza dostave dokaz o visini inozemne mirovine zbog isplate jednokratnog novčanog primanja za ublažavanje posljedica rasta troškova života.

Korisnike mirovina ostvarenih samo u državama s kojima Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, HZMO podsjeća da mu se dostavi dokaz o iznosu mirovine za travanj 2023., kao i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u Hrvatskoj.

Dokaz može biti potvrda banke iz koje se vidi neto iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za travanj ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi neto iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za travanj. Jedan od navedenih dokaza treba dostaviti HZMO-u do 31. kolovoza.

Na stranicama HZMO-a dostupan je online obrazac putem kojeg je korisnicima omogućena dostava dokaza o visini inozemne mirovine, a dokaz se može dostaviti i poštom (na adresu: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb) ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta s popunjenom Tiskanicom za dostavu podataka o visini inozemne mirovine.

U skladu s odlukom vlade od 25. svibnja 2023. pravo na isplatu JNP-a imaju korisnici kojima ukupno mirovinsko primanje iz inozemstva isplaćeno za travanj 2023. ne prelazi iznos od 610 eura i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljanju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja.

Dodatni uvjet je prebivalište u Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske, kao i da inozemnu mirovinu primaju na transakcijski račun u poslovnoj banci u Hrvatskoj.

JNP će korisnicima samo inozemnih mirovina biti isplaćen najkasnije u listopadu 2023. godine, a o točnom datumu korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.

Objava HZMO: Važna obavijest za korisnike inozemnih mirovina pojavila se prvi puta na Tomislav City.

tomislavcity.com

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO