back to top

Gotovo polovina javnih kuhinja u BiH u SŽ i ZDŽ, u ZHŽ i PŽ po jedna

Iznimno visoka stopa inflacije drastično je povećala troškove života građana, piše Večernji list BiH. Vlast očigledno ne misli o sve većem broju gladnih u BiH. Dok se političari bore za vlast koja sa sobom nosi i visoke zarade i brojne povlastice, građani se svakodnevno bore da prežive. Najteže je onim najstarijim i osobama bez ikakvih primanja, koji bez pomoći javnih kuhinja ne bi mogli preživjeti. Broj onih koji nemaju ni za osnovne potrebe sve je veći. Obroke više ne traže samo oni koji su službeno korisnici socijalne pomoći nego i brojni građani čije plaće i mirovine ne mogu podmiriti sve mjesečne troškove. Dok je vlast nijema, oni ovise o dobroj volji.

Mjesečno 445.439 toplih obroka

Od listopada 2022. do veljače 2023. UNDP je proveo prvo ikad mapiranje prostorne raspoređenosti, kapaciteta, broja korisnika i drugih važnih aspekata rada svih javnih kuhinja u BiH u cilju razvijanja konkretnih preporuka za javne politike i tehničke mjere koje doprinose smanjenju gladi u zemlji. Provedeno istraživanje pokazalo je da u BiH postoje 54 organizacije za podjelu besplatnih obroka, pri čemu se 35 objekata (64,82%) nalazi u FBiH, 18 objekata (33,33%) u RS-u i jedan objekt (1,85%) u Distriktu Brčko BiH. U FBiH većina organizacija za podjelu besplatnih obroka djeluje u Sarajevskoj županiji (9 kuhinja, odnosno 25,71%) i ZDŽ-u (7 kuhinja, odnosno 20%), dok najmanji broj organizacija djeluje u BPŽ-u (1 kuhinja, odnosno 2,86%), ZHŽ-u (1 kuhinja, odnosno 2,86%) te PŽ-u (1 kuhinja, odnosno 2,86%), SBŽ-u (2 kuhinje, odnosno 5,71%) i HBŽ-u (2 kuhinje, odnosno 5,71%).

Istraživanje je pokazalo da je u 53 javne kuhinje u BiH blizu 18.000 korisnika. Na mjesečnoj razini kuhinje podijele 445.439 toplih obroka. Broj ne obuhvaća podijeljene pakete suhe hrane koji varira ovisno o količini hrane kojom kuhinja raspolaže, ali i broju korisnika takve usluge koji se često mijenja. Nadalje, istraživanje je pokazalo da se broj korisnika povećao za blizu 500 u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu. Važno je napomenuti da je broj osoba koje se susreću sa svakodnevno otežanim pristupom hrani i do deset puta veći, prema procjenama UN-ove Organizacije za hranu i poljoprivredu, ali zbog različitih barijera ne ostvaruju svoje pravo na topli obrok kroz javne kuhinje. Istraživanjem je utvrđeno da 46 organizacija raspolaže djelomičnim podacima o zastupljenosti ugroženih kategorija društva među korisnicima, dok osam organizacija ne raspolaže takvim podacima. Prikupljeni podaci od 46 organizacije pokazali su da su umirovljenici kategorija zastupljena u 44 kuhinje, nezaposleni u 43 kuhinje, samohrane majke u 38 kuhinja, osobe s poteškoćama u razvoju u 36 kuhinja, pripadnici romske populacije u 33 kuhinje, povratnici u 26 kuhinja, zaposleni s nedovoljnim primanjima u 15 kuhinja, međunarodni migranti, izbjeglice i tražitelji azila u osam kuhinja, dok su druge kategorije zastupljene u četirima kuhinjama. Među drugim kategorijama evidentirani su studenti u Pučkoj kuhinji fra Didaka Buntića – Dompes te beskućnici u Restoranu dobre volje − Pomozi.ba u Bihaću.

Više vrsta pomoći

Važno je napomenuti da 70% svih kuhinja u BiH pruža i druge usluge osim podjele hrane, a zabilježeni su i vrlo dobri primjeri socijalnog poduzetništva organiziranog oko usluga javnih kuhinja. Mnoge organizacije za podjelu besplatnih obroka pružaju dodatnu podršku svojim korisnicima u vidu podjele: odjeće i obuće i higijenskih proizvoda (32 organizacije), opreme za djecu (24 organizacije), školske opreme i pribora (26 organizacija) te opreme za trudnice (20 organizacija). Osim toga, neke organizacije pružaju pomoć i u lijekovima, medicinskim pomagalima, ogrjevnom drvu te u novcu i prehrambenim proizvodima. Naime, 22 organizacije, odnosno 56,41%, pružaju ostale vrste podrške poput plaćanja režija i lijekova te rješavanja stambenog pitanja; podjele jednokratne novčane pomoći; zdravstvene podrške određenim kategorijama (liječnički pregledi, prevencija bolesti kod žena, pomoć za rodilje); psihosocijalne podrške; podjele namještaja, kamp-prikolica, medicinskih pomagala (kolica, hodalice, štake, kreveti); aktivnosti učenja i edukativnih radionica za djecu, internata za djecu iz udaljenih sela, dnevnog centra za djecu, stipendiranja djece te podjele ogrjeva i sadnog materijala.

Post Gotovo polovina javnih kuhinja u BiH u SŽ i ZDŽ, u ZHŽ i PŽ po jedna je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO