DEMANTI: Kompanija VE Ivovik nije učinila ništa protuzakonito

Reagiranje na članak pod naslovom; Kinezi pokraj Livna grade najveći vjetropark u BiH, ali na otetom zemljištu! Bez pitanja su ušli na privatni posjed.

U pojedinim medijima nedavno je objavljen članak o projektu Vjetroelektrane Ivovik koji iznosi niz neistinitih tvrdnji, te se stoga osjećamo p(r)ozvanim da na njih odgovorimo i time spriječimo da u bh. javnosti bude poslana pogrešna slika o ovom najvećem projektu obnovljive energije u Bosni i Hercegovini.

U svjetlu toga, željeli bismo skrenuti pažnju medijima na Članove 7 i 8 Kodeksa za štampane i online medije BiH, koji novinarima i urednicima zabranjuje objavljivanje netočnih ili krivonavodećih sadržaja kao i prenošenja dezinformacija, jer to predstavlja grubo kršenje osnovnih pravila novinarske profesije.

Početak radova na Vjetroelektrani Ivovik obilježen je u prosincu 2021., uz prisustvo relevantnih vladinih zvaničnika, koji su tom prilikom izrazili entuzijazam i dobrodošlicu kineskim investitorima.

Vrijedi spomenuti da je ovo prvi projekt gdje kineski investitori ulažu u čistu energiju u Bosni i Hercegovini i to nam pričinjava posebnu čast i veliku odgovornost.

Od tada do danas, zabilježen je veliki napredak u projektu, i njegov završetak se očekuje na ljeto naredne godine, uz svesrdnu pomoć relevantnih vlasti bh. strane. Svjesni smo da je projekt Ivovik imao dugu povijest prije nego što su strane tvrtke postale dioničari od siječnja 2022.

Sadašnja istoimena firma je u većinskom vlasništvu stranih investicijskih kompanija, sa ne tako malim brojem uposlenika, građana Bosne i Hercegovine.

U pitanju su dvije respektabilne kineske kompanije koje kotiraju visoko na globalnim listama najuspješnijih. Od samog registriranja kompanije pa do danas, VE Ivovik d.o.o. se trudi da blagovremeno ispuni sve obveze, kako monetarne, tako i ostale, prema trećim licima i tijelima.

U prilog istom govori i činjenica da su sve obveze prema Općinama Livno i Tomislavgrad, kao i prema Županiji, na vrijeme izmirene.

Svima koji su upoznati sa procesima i procedurama izgradnje infrastrukturnih projekata, jasno da su zemljišna pitanja jedna od najspornijih i da skoro nema većeg projekta koji se ne susreće sa sličnim izazovima.

VE Ivovik, sa svoje strane, uvijek nastoji da sve svoje postupke i radove uskladi sa relevantnim zakonima na različitim razinama vlasti. Ohrabrujemo i pozivamo sve zemljoposjednike čije zemljište obuhvata projekt VE Ivovik, da svoja prava traže na način propisan zakonom i popratnim regulativama.

Što se tiče zemljišnih pitanja, za projekt VE Ivovik 84 MW uredno je isplaćeno zemljište u državnom vlasništvu i zemljište u privatnom vlasništvu, u skladu sa zemljišnim knjigama koje vode općine.

Na temelju pravovremenog završetka zemljišne dokumentacije, uspješno smo ishodili sve potrebne dozvole za početak gradnje, uključujući urbanističku i građevinsku dozvolu od Vlade, nakon gotovo godinu dana od podnošenja zahtjeva i verifikacije.

U slučaju navodnih ‘zemljoposjednika’ koji su za svog zakonskog zastupnika izabrali g. Pericu Babića, a koji su tvrdili da je zemljište koje je trenutno uknjiženo na HBC – kao nositelja prava – njihovo, pošto je sudski postupak u tijeku, ne želimo iznositi nikakve dodatne detalje, osim činjenice da je VE Ivovik ispoštovao zakonske propise i državnu zemljišnu knjigu, te da je naša suradnja s desecima lokalnih zemljoposjednika uvijek bila dobra: pravovremena i potpuna isplata se vrši preko žiro računa.

U konačnici, želimo da istaknemo nekonzistentnost tvrdnji nekolicine zemljoposjednika – u bezmalom broju slučajeva su se parcele za koje neki zemljoposjednici tvrde da su njihove preplitale sa parcelama koje drugi zemljoposjednici ističu kao svoje.

Također se nadamo brzom sudskom rješenju ovakvih situacija i uvjeravamo zemljoposjednike da će sve situacije, kao i do sada, biti riješene u skladu sa činjenicama i zakonima.

Ove smo godine također zaprimili Rješenje Službe za imovinske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad, u kojem se VE Ivovik dozvoljava ulazak u posjed nekretnina nepotpuno izvlaštenih pravomoćnim rješenjem gore navedene službe. također odražava ispunjenje naše obveze plaćanja zemljišta.

Pored toga, neispravna je i insinuacija iz spornog članka da će se struja proizvedena u Vjetroelektrani Ivovik izvoziti na strano tržište. Prema važećem zakonu, samostalni proizvođači energije (IPP) struju prodaju isključivo nacionalnoj mreži BiH, bez obzira da li je u pitanju domaća ili strana investicija.

Naime, po završetku gradnje, električnu energiju moramo prodati Operatoru za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OiEiEK), sa sjedištem u Mostaru, po referentnoj tarifi, a trenutna cijena je oko 6,44 eurocenti/kWh.

Drugim riječima, uzimajući u obzir proizvodnju, doprinijet ćemo Hercegbosanskoj županiji s oko 250 tisuća eura godišnje, a Livnu i Tomislavgradu oko 166,8 tisuća eura godišnje.

Članak spominje i iseljavanje ljudi iz područja Livna, koje bi se zasigurno dalo usporiti, ako ne zaustaviti, kada bi im se pružila bolja perspektiva i više radnih mjesta. Na našem projektu trenutno radi 40 lokalnih uposlenika, dok će na vrhuncu gradnje biti uposleno više od 100 osoba.

Ovo je samo jedan od primjera izravne koristi za domaće stanovništvo, a onih neizravnih je daleko više.

Zainteresirane pozivamo da pogledaju video i članak koji je objavila Federalna novinska agencija (FENA) u listopadu, nakon posjete reportera gradilištu i razgovora s domaćim inženjerima.

Još jednom želimo istaći da je projekt VE Ivovik 84MW jedan od najvećih u sektoru obnovljivih izvora energije, koji doprinosi kako zapošljavanju lokalnog stanovništva, tako i dostizanju cilja nulte stope zagađenja Bosne i Hercegovine.

Zbog gore navedenih i drugih činjenica, tvrdnje u spornom članku smatramo malicioznim i neobaviještenim. Ovakvi postupci čine klimu nepovoljnom za investitore, nanoseći tako izravnu štetu BiH.

VE Ivovik će nastaviti suradnju i redovnu komunikaciju sa lokalnim vlastima, kako bi uspješno završio projekt od kojeg će imati sigurnu i dugoročnu korist sve uključene strane, a građani Livna i Tomislavgrada će imati čistu i pouzdanu energiju nekoliko narednih decenija.

Dug je put od iniciranja do realizacije jednog velikog projekta. To, prema složenoj birokraciji u BiH, iziskuje kompleksnu papirologiju i procedure, što samo po sebi usložnjava proces investiranja, a ovakva i slična pisanja u medijima taj proces samo dodatno otežavaju.

Firma VE Ivovik d.o.o. stoji na raspolaganju svim medijima da iz prve ruke saznaju pojedinosti i razjasne sve nejasnoće u vezi sa našim projektom.

Naša vrata su uvijek otvorena i novinarima i zemljoposjednicima koji se smatraju oštećenima, kako bismo, u prijateljskom duhu i uz uzajamno poštovanje, rješavali otvorena pitanja.

E-mail: admin@veivovik.ba
VE Ivovik

Kinezi pokraj Livna grade najveći vjetropark u BiH. Ali na otetom zemljištu: ‘Bez pitanja su ušli na privatni posjed’

relax-portal.info

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO