back to top

CCI BiH: Utvrđene velike nepravilnosti u radu Vlade i institucija HBŽ

Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju na hitnu reakciju Vlade i Skupštine HBŽ kako bi se slabosti i nepravilnosti u radu županijskih institucija ispravile i unaprijedio kvalitet života građana.

Vlada i Skupština HBŽ kontinuirano ignoriraju nepravilnosti u radu županijskih institucija koje su utvrđene revizijom javnog sektora.

Zabrinjava to što u HBŽ nema parlamentarnog nadzora nad revizijom javnog sektora i trošenjem javnog novca, te što se ne poduzimaju konkretne aktivnosti na otklanjanju uočenih nepravilnosti.

U posljednje dvije godine Ured za reviziju FBiH objavio je 6 izvješća za institucije u HBŽ. U svim institucijama zabilježen je veliki broj nepravilnosti koji imaju direktne posljedice po građane i gdje je upitno trošenje javnog novca.

Utvrđeno je da se ne primjenjuje se Zakon o javnim nabavkama, da se ne vrši kontrola izdatih lijekova na recept, da 1420 nezaposlenih nije imalo plaćeno osiguranje, da se poticajna sredstva dodjeljuju bez ispunjava kriterija za dobijanje tih sredstava i još mnogo drugih nepravilnosti koji izravno utiču na kvalitet života građana.

Nažalost, veliki broj preporuka se ponavlja, a institucije nastavljaju raditi sa nepravilnostima u njihovom radu.

Zbog navedenog, CCI su uputili inicijative da se Vlada HBŽ upozna sa izvješćima o financijskoj reviziji za sve institucije kojima je osnivač HBŽ i da razmatraju Programe mjera za otklanjanje nepravilnosti koji svaka revidirana institucija ima zakonsku obvezu sačiniti.

Također, upućena je i inicijativa da i Skupština HBŽ također razmatra revizorska izvješća i Programe mjera.

Međutim, na upućene inicijative nije bilo povratnih informacija, a revizorska izvješća za navedene institucije se nisu našli na sjednicama niti Vlade niti Skupštine.

Vlada i Skupština HBŽ moraju preuzeti veću nadzornu ulogu nad implementacijom revizorskih preporuka od strane revidiranih institucija.

Realizacijom revizorskih preporuka institucije otklanjaju slabosti i nepravilnosti u radu što doprinosi odgovornijem trošenju javnog novca i kvalitetnijim uslugama za građane ove županije.

Iz CCI-ja dodaju kako se praksa razmatranja revizorskih izvješća i praćenje postupanja po preporukama na Vladi i Skupštini već provodi u Tuzlanskoj, Srednjobosanskoj, Zeničko-dobojskoj županiji dok je ista praksa prihvaćena u Bosansko-podrinjskoj i Unsko-sanskoj županiji, a inicira se i u ostalim županijama u FBiH, te kako je neophodno da i HBŽ započene sa ovom praksom.

CCI BiH

 

cci bih: utvrđene velike nepravilnosti u radu vlade i institucija hbž

relax-portal.info

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO